Wat maakt een bio brandstof biologisch?

Een brandstof die biologisch is heeft een minder schadelijk effect op het milieu en wordt op natuurlijke wijze gewonnen. Het gebruik ervan is een stap richting de oplossing voor het probleem dat de temperatuur op aarde langzaam structureel aan het stijgen is. Biologische brandstoffen worden gemaakt van organische grondstoffen. Denk hierbij aan plantaardige en dierlijke materialen. Hieruit worden synthetische brandstoffen gemaakt. Dat zijn brandstoffen die meerdere componenten als ingrediënt hebben.

Vroeger gebruikte men al biobrandstof

Als je kijkt naar het gebruik van biobrandstof dan zie je dat dit al vele jaren geleden ingezet werd om techniek aan te drijven. Het speelde hierbij een grote rol dat op dat moment de fossiele brandstoffen nog niet waren ontdekt. Mensen probeerden op verschillende manieren om bijvoorbeeld hun verbrandingsmotoren van machines en voornamelijk auto’s aan de praat te krijgen, bijvoorbeeld via plantaardige oliën. Na de ontdekking van fossiele brandstoffen werden deze middelen populairder omdat ze in grote getalen verkrijgbaar waren en daardoor goedkoop. De bio brandstoffen zijn uiteraard schoner voor het milieu en daarom komen er vandaag de dag meer en meer oplossingen om weer de goede kant op te gaan op dit gebied.

Welke typen biologische brandstoffen zijn er?

De term bio brandstof is in feite een overkoepelende term. Er zijn namelijk meerdere soorten brandstoffen die biologisch zijn. Kijk bijvoorbeeld maar naar biogas en biodiesel. Als je gas onder de loep neemt zie je dat dit ontstaat wanneer er mest wordt afgebroken. Bij die afbraak komt methaan vrij, want gebruikt wordt om biogas te genereren. De biodiesel is afkomstig uit organische bronnen zoals vettige gewassen. Hier worden mais, graan of koolzaad samengeperst, waarbij vet ontstaat dat gebruikt wordt voor dit type bio brandstof.

Een schoner milieu met bio brandstof

Het gigantische voordeel van een biobrandstof is dat deze hernieuwbaar is. Dat wil zeggen dat de organische bronnen die gebruikt worden om deze vorm van energie op te wekken niet op zal raken en altijd te gebruiken zal zijn. De grote tegenhanger hiervan is fossiele brandstof: deze grondstoffen zijn wel op een bepaald moment op en natuurlijk ook slecht voor het milieu. Zeker ook om op de laatste reden in te spelen focussen meer en meer bedrijven zich op het gebruik van milieuvriendelijke varianten van deze gewilde brandstoffen. Biodiesel en biogas zijn hier voorbeelden van. Als men op deze manier bio brandstof blijft ontwikkelen en gebruiken dan zal het leefklimaat voor mens en dier langzamerhand steeds beter worden.