Wat betekent duurzame energietransitie?

Energietransitie is de overgang van de ene bron van energie naar de andere. Als je het hebt over duurzame energietransitie dan kijk je dus naar de verschuiving van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen en energie. Al voor lange tijd maakt men veelal gebruik van schadelijke brandstoffen zoals diesel en benzine om verbrandingsmotoren mee aan te drijven. Dit enorme gebruik begint meer en meer haar tol te eisen van het klimaat. Daarom zitten verschillende sectoren zoals de energiesector en de transportsector de laatste tijd niet stil. Ze focussen zich steeds meer op het inzetten en produceren van duurzame energie. Soms weten consumenten echter niet altijd alle mogelijkheden en worden daarmee sommige opties onbenut gelaten, wat uiteraard zonde is. Speciaal daarvoor kun je gebruikmaken van een kennisbank over duurzame energietransitie.

Waarom een kennisbank over duurzame energietransitie?

In een kennisbank worden allerlei verschillende artikelen verzameld die te maken hebben het hetzelfde onderwerp. Wanneer je zo’n kennisbank inricht met duurzame energietransitie als hoofdonderwerp laat je mensen op een eenvoudige en aantrekkelijke manier kennismaken met dit topic. Vaak willen mensen namelijk wel klimaatvriendelijke opties overwegen, maar weten ze er simpelweg te weinig van om een gedegen keus te maken. Wanner ze een kennisbank doorspitten met allerlei interessante en nuttige artikelen, zal hun kennis over dit onderwerp toenemen.

Het belang van duurzame energietransitie

Hoe meer mensen weten wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzame energietransitie, hoe beter dat is. Denk bijvoorbeeld maar aan de opties die geboden worden in de transportsector. Daar kan gekozen worden uit speciale soorten brandstoffen die goed zijn voor het milieu. Omdat deze worden gewonnen uit biologische grondstoffen en er hierbij vrij weinig uitstoot in de lucht komt is er sprake van duurzame oplossingen. Wanneer men bewust is van het feit dat er ook FAME of HVO diesel getankt kan worden zal men daar sneller rekening mee houden.

Andere bronnen van energie die duurzaam zijn

Fossiele brandstoffen raken in de loop der tijd een keer op, waar duurzame energiebronnen oneindig lang zijn in te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan windmolens. Door de wind worden rotorbladen in beweging gezet. Die beweging zorgt voor warmte en dat wordt omgezet in energie. Omdat de wind niet opraakt zal deze energiebron altijd een optie blijven. Hetzelfde geldt voor zonnepanelen voor zonne-energie en speciale waterraderen voor waterenergie. Ook restwarmte van industriële processen kan een bron van duurzame energie zijn, net als tuinafval en afvalstoffen die al een eerder doel hebben gediend zoals gebruikt frituurvet. Door in te zetten op een kennisbank over duurzame energietransitie krijgt men meer en meer weet van alle mogelijkheden op dit gebied wat een overstap naar een milieuvriendelijk klimaat zal versnellen.